S7_300

Mô-đun đầu ra tương tự của SM SM332 Siemens sơ đồ đấu dây hướng dẫn

Thông số chi tiết Thương hiệu Siemens Chi tiết sản phẩm Siemens SM 332 AO. 8 X 12 là BIT, SM332 là mô-đun đầu ra analog , cho outputting một tín hiệu analog để biến quá trình từ PLC. Thích hợp để kết nối bộ truyền động tương tự. Mô-đunmở rộng tương tự SM32có các tính năng sau: độ phân giải: 12 ~ 15 bit,nhiều dải điện áp và dòng điện. Có thể thực hiện cài đặt phạm vi riêng cho từng kênh bằng phần mềm gán tham số. Khi xảy ra lỗi, mô-đun sẽ gửi một ngắt chẩn…

Read More
Translate»